X

 

SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE POLİTİKASI

 

 

LATİN REKLAM tarafından yürütülen faaliyetlerde ‘’kazaları önlemek, emniyeti esas almak, insanlara ve çevreye zarar vermemek’’ en büyük önceliktir.

LATİN REKLAM; ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı bir Sağlık, Emniyet, Çevre (İSG) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. LATİN REKLAM için çalışan herkes Sağlık, Emniyet Çevre ve Güvenlik konularında sorumluluk taşımakta ve aktif görev üstlenmektedir.

Günün koşullarına uyumlu şekilde geliştirilen ISG politikası ışığında aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder:

  • SEÇ kültürünü oluşturmak adına önderlik etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için uygun çalışma ortamını sağlamak, tüm çalışanlara gerekli eğitimleri vererek kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlarını sağlamak,

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gereken tedbirleri almak, çalışmalar sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak,

  • Müşteriler, taşeronlar ve tedarikçiler dahil tüm personeli sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri vermek ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlamak,

  • Oluşabilecek acil durumlar için hazırlıklı olmak,

  • Tüm kuruluş genelinde yasal şartlara uyum sağlamak,

  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

  • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar ve standartlara uymak,

  • ISG sisteminin sürekliliğini sağlamak ve performansını ölçebilmek için planlı ve düzenli denetimler uygulayarak belirlenen hedeflerin izlenmesi ve hedeflere ulaşılmasını sağlanmak,

  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla emniyetsiz durum, emniyetsiz davranış ve ucuz atlatılan kazalar dahil olmak üzere tüm olay ve kazalar ile ilgili raporlar hazırlamak, bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak.

H. Cahit KÜÇÜKYILMAZ

Genel Müdür

İletişim

Latin Reklam Tanıtım Birimleri San. Tic. A.Ş.

Kavaklıdere, Çıtak Sokak, No:6/A, Bornova / İzmir

+90 (232) 360 13 33

info@latinreklam.com